• provádí správu bytů, nebytových prostor a nemovitostí pro soukromé vlastníky, společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, obce a města
  • přijímá žádosti o opravy a výměny z bytů v majetku města Česká Třebová

Kontakty

Miloš Hájek

vedoucí úseku

+420 736 514 912


Simona Jiroušková

výpočet nájemného

+ 420 736 514 987

Nikola Nesporá

výpočet nájemného

+ 420 736 514 858

Zina Habrmanová

bytový technik, pokladna

+ 420 736 514 855