Úsek tepelného hospodářství zajišťuje: 

výrobu tepla ve vlastních, pronajatých nebo soukromých plynových kotelnách a následně jeho rozvod. Výroba a rozvod tepla je hlavním předmětem činnosti společnosti, která je provozována na základě "Rozhodnutí o udělení licence" č. 310101313 (výroba tepla) a č. 320101317 (rozvod tepla), vydaných Energetickým regulačním úřadem.

Obchodní společnost TEZA, s.r.o. vlastní a provozuje centrální dispečink tepelných zdrojů, kterým monitoruje a řídí v nepřetržitém režimu všechny na něj napojené zdroje tepla a návazné technologie.

Informace o tepelných zdrojích naleznete zde.

CENA TEPLA 2023

Pro rok 2023 stále platí „Nařízení vlády č.298/2022 Sb. o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci“, kdy je cena plynu zastropovaná ve výši 2.500,- Kč/MWh bez DPH. Díky této skutečnosti bylo možné nefixovat ihned cenu zemního plynu, ale činit tak průběžně podle aktuálního vývoje a zároveň tak nevystavit naše odběratele velkému riziku spojenému se spotovým trhem. S ohledem na fakt, že cena plynu v prvním pololetí roku 2023 měla příznivý vývoj a byly realizovány postupné fixace přistoupili jsme k aktualizaci předběžné ceny tepla na 958,21 Kč/GJ včetně DPH, která je platná od 1.7.2023 a je o cca 20% než cena tepla původně kalkulovaná.

Vážíme si vaší důvěry a věříme, že se nám společně podaří toto těžké období zvládnout.

 

Dostali jste kvůli zvýšeným cenám energií do finančních potíží?
Zkuste kliknout na tento odkaz MPSV a zjistit zda máte nárok na příspěvek.


ENEGETICKÝPŘÍSPĚVEK.CZ


Kontakt

Pohotovost servisu kotelen a dispečinku plynových kotelen

+420 736 514 904 - nepřetržitě