Úsek tepelného hospodářství zajišťuje: 

výrobu tepla ve vlastních, pronajatých nebo soukromých plynových kotelnách a následně jeho rozvod. Výroba a rozvod tepla je hlavním předmětem činnosti společnosti, která je provozována na základě "Rozhodnutí o udělení licence" č. 310101313 (výroba tepla) a č. 320101317 (rozvod tepla), vydaných Energetickým regulačním úřadem.

Obchodní společnost TEZA, s.r.o. vlastní a provozuje centrální dispečink tepelných zdrojů, kterým monitoruje a řídí v nepřetržitém režimu všechny na něj napojené zdroje tepla a návazné technologie.

Informace o tepelných zdrojích naleznete zde.


Kontakt

Pohotovost servisu kotelen a dispečinku plynových kotelen

+420 736 514 904 - Nepřetržitě +420 465 500 541