Úsek tepelného hospodářství zajišťuje: 

výrobu tepla ve vlastních, pronajatých nebo soukromých plynových kotelnách a následně jeho rozvod. Výroba a rozvod tepla je hlavním předmětem činnosti společnosti, která je provozována na základě "Rozhodnutí o udělení licence" č. 310101313 (výroba tepla) a č. 320101317 (rozvod tepla), vydaných Energetickým regulačním úřadem.

Obchodní společnost TEZA, s.r.o. vlastní a provozuje centrální dispečink tepelných zdrojů, kterým monitoruje a řídí v nepřetržitém režimu všechny na něj napojené zdroje tepla a návazné technologie.

Informace o tepelných zdrojích naleznete zde.

S ohledem na extrémní situaci na trhu s energiemi a probíhající celoevropskou energetickou krizi mi dovolte stručně okomentovat cenu tepla pro rok 2022. Velmi nás mrzí, že musí v příštím roce dojít ke skokovému nárustu ceny za teplo, která bude 1129,37 Kč vč. DPH (10%). Přes veškeré naše snahy, sledování a vyhodnocování situace na trhu s energiemi se nepodařilo zajistit zemní plyn výhodně jako v minulých letech. Cena zemního plynu tvoří klíčový podíl při stanovění ceny tepla a právě z důvodu jeho vysoké ceny, která vzrostla více než 5x dochází k výraznému nárustu ceny za teplo. Z důvodu extrémního nárustu ceny za teplo jsme provedli opatření ke korekci jeho ceny a sice redukci nákladů a stanovili pro rok 2022 nulový zisk. Na nepříznivé zvýšené náklady spojené s energiemi reaguje také stát a mělo by dojít k rozšíření možnosti čerpání příspěvku na bydlení. Vaši aktuální situaci s ohledem na získání příspěvku na bydlení si můžete ověřit na Úřadu práce např. v České Třebové, kde vám jejich pracovníci ochotně poradí.

Alespoň drobným pozitivem je, že se současný stav na trhu se zemním plynem se neprojeví v ceně tepla za rok 2021.

Věříme, že i přes současný stav na trhu s energiemi by v průběhu roku mohlo dojít ke korekci ceny u zemního plynu. Vývoj na trhu pravidelně sledujeme a konzultujeme s externími odborníky. S ohledem na celou situaci bychom chtěli v příštím roce s našimi odběrateli komunikovat pravidelně a seznamovat je s aktuální situací na trhu s energiemi a vývojem cen zemního plynu. 

Vážíme si vaší důvěry a věřím, že se nám společně podaří toto těžké období zvládnout.


Kontakt

Pohotovost servisu kotelen a dispečinku plynových kotelen

+420 736 514 904 - nepřetržitě